ศิลปะลายรดน้ำลงรักปิดทองเป็นศิลปะประจำชาติไทยมาช้านานจัดอยู่ในกลุ่มงานช่างสิบหมู่  มีวิวัฒนาการตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา 

                                     เป็นศิลปะการสร้างรูปภาพหรือลวดลายด้วยแผ่นทองคำเปลว ซึ่งมีความประณีตศิลป์ คงทน และทรงคุณค่าของทองคำแท้ เราจึงเห็นงาน   

                                     ศิลปะโบราณนี้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น  บานประตูหรือบานหน้าต่างของวัดหลายแห่งในประเทศไทย  ตู้พระธรรม

                                    ตู้พระไตรปิฎก     

                                                                     

                                    Nuntara ได้นำศิลปะนี้มาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่การครอบครองหรือมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลสำคัญของท่าน 

                                    และที่สำคัญเพื่อดำรงงานศิลปกรรมของชาติที่นับวันจะกลายเป็นตำนานทางมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยไปแล้ว


                      ของตกแต่งและของที่ระลึก

                          ของที่ระลึกและโลโก้องค์กร

                        ของที่ระลึกจำลองจากจิตรกรรมอันทรงคุณค่าของไทย